Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Zakup gruntu niezabudowanego w zakresie projektów dotyczących ochrony środowiska

Zgodnie z zasadą nr 5 pkt 2 Rozporządzenia nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1685/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/1999 w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na operacje współfinansowane z Funduszy Strukturalnych  i uchylającego rozporządzenie 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003  r., aby koszt zakupu gruntu niezabudowanego w odniesieniu do projektów z ochrony środowiska mógł zostać uznany za kwalifikowany, grunt ten nie może zostać przeznaczony na cele rolnicze (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków zatwierdzonych przez organ zarządzający). Jeżeli po zapoznaniu się z wnioskiem o dofinansowanie projektu w opinii jednostki do spraw wyboru projektów Urzędu Marszałkowskiego, koszt wykupu gruntu na cele rolne w ramach danego projektu wydaje się uzasadniony, przekazuje wniosek do Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie i przekazuje wniosek do dalszej oceny formalnej.