Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Podłączanie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej jako koszt kwalifikowalny

Zgodnie z zapisami UZPORR za wydatek niekwalifikowany należy uznać koszt podłączenia indywidualnych użytkowników do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Jako „indywidualnych użytkowników” nie należy w tym przypadku traktować właścicieli lub użytkowników użyteczności publicznej (zgodnie z definicją budynku użyteczności publicznej określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Tak więc koszt podłączenia np. szpitala do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej można uznać za wydatek kwalifikowany