Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Możliwość aplikowania przez uzdrowiska do poddziałania 1.3.2 ZPORR „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”

Zgodnie z katalogiem beneficjentów poddziałania 1.3.2 ZPORR uzdrowiska będące spółkami akcyjnymi Skarbu Państwa nie kwalifikują się do tego poddziałania. Natomiast, jeżeli uzdrowiska funkcjonują w formie ZOZ-u wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod kategorią „zakład opieki zdrowotnej” to są one uprawione do korzystania ze środków w ramach poddziałania 1.3.2 (zgodnie z pkt. 1 katalogu beneficjentów).