Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Rozbudowa zakładów opieki zdrowotnej

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozbudowy infrastruktury ochrony zdrowia w ramach poddziałań 1.3.2 i 3.5.2 ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy zaprezentowało oficjalną wykładnię w tym zakresie. Pojęcie modernizacji obiektu budowlanego zostało zdefiniowane w słowniczku pojęć w Uzupełnieniu ZPORR jako: rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego podnosząca standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego.

W związku z tym istnieje możliwość rozbudowy szpitali pod warunkiem, że:

- podjęte działania będą zgodne z celami poddziałań;

- podjęte działania będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 74, poz.366 z 1992 roku).

- nie zostanie zwiększona liczba łóżek szpitalnych.