Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Procedura odwoławcza od decyzji organów oceniających wnioski aplikacyjne w Urzędach Marszałkowskich

Procedura odwoławcza od decyzji organów oceniających wnioski aplikacyjne w Urzędach Marszałkowskich będzie wyglądała następująco. Odwołanie może dotyczyć jedynie kwestii proceduralnych. Po otrzymaniu pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku beneficjent będzie mógł zwrócić się poprzez Urząd Marszałkowski, który wydał powyższą ocenę, do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Właściwy Urząd Marszałkowski może ponownie rozpatrzyć wniosek lub wysłać go do Instytucji Zarządzającej ZPORR. W tym przypadku właściwy Urząd Marszałkowski powinien przesłać kopię odwołania beneficjenta wraz z pismem uzasadniającym odrzucenie projektu i kopią wniosku aplikacyjnego. Każde odwołanie powinno zostać zarejestrowane w Urzędzie Marszałkowskim w rejestrze odwołań.