Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienie dotyczące możliwości aplikowania Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do poddziałania 1.3.2 ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Poniżej przedstawiamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczące możliwości aplikowania Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do poddziałania 1.3.2 ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
"W pkt. 1 Rodzaje beneficjentów dla poddziałania 1.3.2 Uzupełnienia ZPORR wymienia się: "Zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd wojewódzki, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, właściwy minister".
W związku z tym, że zakres działalności Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie ma charakteru opieki stacjonarnej lub ambulatoryjnej powyższe podmioty nie kwalifikują się do wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 Uzupełnienia ZPORR.