Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie

Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasady lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego, ustalonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze wyłącznie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także dotychczasową praktykę udzielania zamówień publicznych, w opinii Urzędu Zamówień Publicznych skorzystanie z możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji gdy zamawiający nie ma jeszcze zagwarantowanych środków na realizację zamówienia, nie jest sprzeczne z jej uregulowaniami. W opinii Urzędu, z naruszeniem zasad i trybu udzielania zamówienia publicznego będziemy mieli do czynienia w sytuacji zawarcia umowy na kwotę przewyższającą kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy nakazuje bowiem w takich okolicznościach unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne.