Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu

W dniu 4 maja br. miało miejsce posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu. Przedmiotem obrad były listy rankingowe do następujących działań/poddziałań ZPORR 2004-2006

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa,
Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia,
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
 

Szczegółowe informacje dotyczące działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
dostępne są w zakładce Listy rankingowe, natomiast listy rankingowe dla poddziałań 1.1.1 Infrastruktura drogowa i 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia umieszczono
w zakładce Listy rankingowe.