Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

INFORMACJA W SPRAWIE OSZCZĘDNOŚCI POPRZETARGOWYCH

      1.            Uprzejmie informujemy, iż po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie dodatkowych środków dla województwa opolskiego w ramach
I Priotytetu ZPORR 2004-2006, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 23 marca 2009 r. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty nadkontraktacji w wysokości 3 616 261,00 PLN na poddziałanie 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”.
Ponadto informujemy, iż w związku z pojawieniem się oszczędności poprzetargowych w ramach poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura drogowa”, Zarząd Województwa Opolskiego
w dniu 27 kwietnia 2009 r. podjął decyzję o przesunięciu kwoty 1 712 616,90 PLN wynikającej z ww. oszczędności na poddziałanie 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”.
W związku z powyższym kwota alokacji dla poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” wynosi 8 091 091,90 PLN.
 
 
  1. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w wyniku oszczędności poprzetargowych:
Całkowita wartość projektóww ramach poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura drogowa” wynosi 6 437 348,46 PLN.
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR projektów w ramach poddziałania
1.1.1 „Infrastruktura drogowa” wynosi 4 287 383,10 PLN.