Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyniki oceny merytoryczno-technicznej do poddziałania 1.3.2 ZPORR

Wyniki oceny merytoryczno - technicznej przeprowadzonej przez Panel Ekspertów
 
 
Poddziałanie: 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”
 
 
Posiedzenie Panelu Ekspertów w ramach poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” odbyło się w dniu 07 kwietnia i 09 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 
Ocenie zostało poddanych 14 wniosków. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Panel Ekspertów (tzn. otrzymały co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów przewidzianych w tabeli oceny merytoryczno-technicznej dla danego rodzaju projektu
w danym poddziałaniu).
 
Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów: 14 249 695,42 PLN
 
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR pozytywnie ocenionych projektów:
10 428 065,92 PLN