Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyniki oceny formalnej wniosków do poddziałania 1.1.1 ZPORR

Wyniki oceny formalnej prowadzonej przez pracowników jednostki ds. wyboru projektów (Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO)

Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”
Poddziałanie: 1.1.1 „Infrastruktura drogowa"

Liczba wniosków pozytywnie ocenionych w procesie oceny formalnej: 4

Liczba wniosków negatywnie ocenionych w procesie oceny formalnej: 3
(wnioski te zostają odrzucone i nie podlegają ocenie merytorycznej i technicznej Panelu Ekspertów)

W trakcie oceny formalnej jeden beneficjent wycofał się z naboru


Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów: 11 484 896,13 PLN


Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR pozytywnie ocenionych projektów:
8 073 043,85 PLN