Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyniki oceny formalnej wniosków do poddziałania 1.3.2 ZPORR

Wyniki oceny formalnej prowadzonej przez pracowników jednostki ds. wyboru projektów (Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO)

Działanie 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna”
Poddziałanie: 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”

Liczba wniosków pozytywnie ocenionych w procesie oceny formalnej: 14

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów: 14 249 695,42 PLN


Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR pozytywnie ocenionych projektów:
10 428 065,92 PLN