Dziś jest: 17-12-2017, imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyniki naboru wniosków do poddziałania 1.3.2 ZPORR

W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków do poddziałania 1.3.2 „Regionalna
infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który zakończył się w dniu 09 marca 2009 r., do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło 14 wniosków opiewających łącznie na kwotę 14 249 691,40 PLN.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 10 687 268,55 PLN.

Całkowita pula środków EFRR dostępna obecnie w woj. opolskim na sfinansowanie projektów złożonych do poddziałania 1.3.2 wynosi 2 762 214 PLN.