Dziś jest: 15-12-2017, imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia list projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął następujące Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia list projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006:

· Uchwała nr 2182/2008 – działanie 3.1 „Obszary wiejskie”,
· Uchwała nr 2183/2008 – działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”,
· Uchwała nr 2184/2008 – poddziałanie 3.3.2 „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych”,
· Uchwała nr 2185/2008 – działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”,
· Uchwała nr 2186/2008 – poddziałanie 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”,
· Uchwała nr 2187/2008 – działanie 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”,
· Uchwała nr 2188/2008 – poddziałanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”.


Poniżej prezentujemy listy przyjęte warunkowo do dofinansowania w ramach
ZPORR:
· PDFPoddziałanie 1.3.2
· PDFDziałanie 1.4 – zwiększenie dofinansowania
· PDFDziałanie 3.1
· PDFDziałanie 3.2
· PDFDziałanie 3.2 – zwiększenie dofinansowania
· PDFPoddziałanie 3.3.2
· PDFPoddziałanie 3.3.1

Dofinansowanie projektów będzie możliwe w przypadku pojawienia się
ewentualnych oszczędności w ramach ZPORR.