Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W związku z zaleceniami Komisji Europejskiej wystosowanymi po audycie przeprowadzonym w dniach 13-17 listopada 2006 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, co następuje:

Pomimo, że artykuł 29 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 wyraźnie ogranicza procentowy udział współfinansowania jedynie w odniesieniu do projektów generujących znaczne przychody netto, to – zgodnie z zaleceniami KE – MRR zaleca obniżanie poziomu dofinansowania z EFRR również w przypadku projektów generujących nieznaczne przychody netto.

Obniżenia poziomu dofinansowania ze środków UE należy dokonać zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W związku z powyższym MRR informuje, iż w zakresie wszystkich umów o dofinansowanie projektów zawieranych w ramach ZPORR-EFRR począwszy od dnia otrzymania niniejszego pisma nie ma zastosowania wytyczna IZ ZPORR przekazana pismem z dnia 20 czerwca 2005 r. (sygn. DRR-I-94103-3129w-PE/05), dotycząca obniżenia o „0%” poziomu dofinansowania z EFRR w przypadku projektów generujących nieznaczne przychody netto.