Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja nt. projektów przesłanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach dalszej kontraktacji ze środków ZPORR

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie o sygnaturze DRR-I-8510-2-MC/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., przekazano do MRR zestawienie projektów złożonych do dofinansowania w ramach 1 i 3 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 pozytywnie ocenionych, w stosunku do których nie została podjęta decyzja o dofinansowaniu oraz zakładających realizację wskaźników postępu rzeczowego ZPORR. Lista obejmuje również projekty o dofinansowaniu mniejszym niż wnioskowane przez beneficjenta.

W tabeli zamieszczono informacje o projektach, które:
1) otrzymały dofinansowanie w wielkości mniejszej niż 75 % kosztów kwalifikowanych,
2) zostały pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej i merytorycznej, jednakże nie    otrzymały dofinansowania, ze względu na ograniczoną wielkość środków z EFRR.

W kwestii ewentualnej dalszej kontraktacji w ramach ZPORR dla każdego projektu decyzja będzie podejmowana indywidualnie przez Ministra Rozwoju Regionalnego (IZ ZPORR). Priorytetowo traktowane będą projekty wpisujące się w cel działania oraz projekty zakładające realizację wskaźników, których prognozowany stopień realizacji w znaczący sposób odbiega od wartości zakładanych w Programie.

Informacje nt. dalszej kontraktacji projektów złożonych do dofinansowania w ramach ZPORR oraz wskaźników określonych przez MRR znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa www.zporr.gov.pl.

PDFZestawienie projektów przekazanych do MRR.pdf

PDFLista_wskaźników_zagrożonych.pdf

PDFLista_wskazników_pożądanych.pdf