Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja nt. stanu wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR

I. Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”

W kwietniu br. zakończył się proces realokowania środków w ramach Działania 2.5 ZPORR, a 24 kwietnia br. Zarząd Województwa po uzyskaniu rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego podjął Uchwałę przyjmującą zmieniony Ramowy Plan Realizacji Działania (RPRD) 2.5.
Zgodnie z nowym RPRD wartość alokacji EFS dla Działania 2.5 wynosi 6 181 166,98 PLN.


Wartość środków zakontraktowanych dla 7 projektów w ramach naboru 2004/2005 dla Działania 2.5 wynosi 3 221 397,75 PLN.

Od 6 do 27 marca br. beneficjenci składali wnioski do Działania 2.5 ZPORR o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach naboru 2006 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 ZPORR otrzymało 5 projektów:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie - 876 000,00 PLN - zasięg terytorialny - Powiat oleski;
  • PPHU Provider - 313 750,00 PLN - zasięg terytorialny - Powiat namysłowski;
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu - 455 030,00 PLN - zasięg terytorialny - Powiat brzeski;
  • Politechnika Opolska - 621 000,00 PLN - zasięg terytorialny - Województwo opolskie (ze szczególnym wzgl. powiatów: głubczyckiego, oleskiego, brzeskiego, kluczborskiego);
  • Uniwersytet Opolski - 572 529,60 PLN - zasięg terytorialny - Województwo opolskie.

Ogółem w ramach naborów w latach 2004, 2005 i 2006 łączna wartość dofinansowania projektów wynosi 5 350 129,95 PLN.
Wartość środków pozostała do rozdysponowania w ramach kolejnego konkursu, zaplanowanego na 30 czerwca – 21 lipca br. wynosi  831 037,03 PLN.

 

II. Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”


W ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” wartość alokacji (wg. kursu 3.9262)  wynosi 6 164 134,00 PLN.

Do tej pory z naborów 2004, 2005 podpisano umowy z 46 beneficjentami na kwotę dofinansowania 3 921 021,24 PLN.

Od 3 kwietnia do 5 maja br. beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów do Działania 3.4 ZPORR.

W odpowiedzi na konkurs wnioski złożyło 116 beneficjentów na ogólną kwotę dofinansowania 13 683 540,73 PLN.
Kwota do rozdysponowania w ramach zakończonego konkursu wynosi 2 243 112,76 PLN.

Obecnie trwa proces oceny formalnej i merytorycznej wniosków, który zaplanowano zakończyć w czerwcu  br.


Pełna treść informacji znajduje się w pliku poniżej:
pdf5.gifPDFInformacja o stanie wdrażania 2.5 i 3.4 - maj 2006.pdf