Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu

19.04.2006 r. w godz. 13.40 – 15.30 na Sali szkoleniowo-konferencyjnej „Ostrówek” przy ul. Piastowska 14 w Opolu odbędzie się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu.

W programie spotkania zaplanowano m.in.:

  • Omówienie Ramowych Planów Realizacji Działań:
    - 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" -  Jacek Suski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu;
    - 2.5. „Promocja przedsiębiorczości" - Łukasz Żmuda - Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości";
    - 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Maja Byrdak - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie rekomendacji listy rankingowej projektów złożonych do Działania 3.1. „Obszary wiejskie" ZPORR (nabór 2005 r.).
  • Omówienie wyników oceny formalnej i merytorycznej projektów złożonych do Działania 3.1. „Obszary wiejskie"  ZPORR - Piotr Szymański - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.