Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Zestawienie konferencji, szkoleń, spotkań zorganizowanych dla beneficjentów przez instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR

Data
Tytuł
Ilość uczestników
Organizator
 
 
2004
02.01.04-02.03.04
Omówienie propozycji projektów opracowywanych przez poszczególne samorządy pod kątem otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych
ok. 360 osób
UMWO
21.01.04
Działanie 2.6 ZPORR: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
- możliwości pozyskiwania środków przez wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze na projekty miękkie
ok. 30 osób
UMWO
19.02.04-30.03.04
Struktura wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, możliwości wsparcia z Sektorowych Programów Operacyjnych, System Wdrażania Programów Pomocowych na poziomie regionalnym, możliwości finansowania projektów ze środków ZPORR oraz systemy monitorowania
ok. 330 osób
UMWO/OUW
25.02.04
Programy pomocowe dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw o możliwości dofinansowania ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE
20 osób
RIF
27-28.02.04
Pisanie wniosków o finansowanie inwestycji. Analizy finansowe i ekonomiczne - Przedstawiciele samorządów lokalnych
ok. 40 osób
UMWO
27.02.04
Działanie 2.2 ZPORR: Wyrównywanie  szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - możliwości pozyskiwania środków na projekty "miękkie" w ramach Priorytetu II  SOP Rozwój zasobów ludzkich- zwrócono się do zaproszonych instytucji o zebranie informacji nt. potencjalnej liczby uczniów i studentów kwalifikujących się do wsparcia
ok. 20 osób
UMWO
14.03.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE.
30 osób
RIF/EIC
24.03.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE.
50 osób
RIF/ EIC
25.03.04
Szkolenie dla Paneli Ekspertów
ok. 40 osób
UMWO
28.03.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE.
20 osób
RIF/ EIC
6.04.04
Konferencja Regionalna Promująca ZPORR
115 osób
UMWO / MGiP oraz OUW
05.04
Działania 2.2, 2.6 – szkolenia
ok. 40 osób
UMWO
27.05.04
Spotkanie konsultacyjne z JST w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4.
7 osób
WUP
31.05.04
10 osób
31.05.04
8 osób
2.06.04
7 osób
4.06.04
12 osób
7.06.04
7 osób
19.05.04
Szkolenie dla przedsiębiorców z terenu gminy Niemodlin
ok. 40 osób
RIF
21.05.04
Szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu hurtowej sprzedaży produktów spożywczych.
ok. 30 osób
RIF
30.05.04
Szkolenie dla samorządowców oraz przedsiębiorców z terenu gminy Głubczyce
ok. 40 osób
RIF
02.06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR, SPO-WKP, Phare 2002
16 osób
RIF
4 .06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR, SPO-WKP, Phare 2002
20 osób
RIF
14.06.04
Możliwości finansowania inwestycji w ramach ZPORR
30 osób
UMWO
15.06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR, SPO-WKP, Phare 2002
17 osób
RIF
16.06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR, SPO-WKP, Phare 2002
12 osób
RIF
18.06.04
Konferencja inaugurująca wdrażanie ZPORR
170 osób
UMWO
22.06.04
Możliwości finansowania inwestycji w ramach ZPORR - szkolenie dla przedstawicieli służby zdrowia
25 osób
UMWO
24.06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR,  SPO-WKP, Phare 2002
12 osób
RIF
29.06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR,  SPO-WKP, Phare 2002
70 osób
RIF
30.06.04
Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców o programach ZPORR,  SPO-WKP, Phare 2002
135 osób
RIF
02.07.04
Programy Pomocowe przeznaczone dla przedsiębiorców
40 osób
RIF
02.07.04
Programy Pomocowe przeznaczone dla przedsiębiorców
17 osób
RIF
5.07.04
Prezentacja działań realizowanych przez WUP Opole w ramach SPO RZL i ZPORR, przedstawienie wniosku o finansowanie z EFS dla NSZZ Solidarność, Region Śląska Opolskiego
15 osób
WUP
6-7.07.04
Konferencja nt. wdrażania ZPORR z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej
60 osób
UMWO
12.07.04
Spotkanie nt. wdrażania działania 2.1 ZPORR
8 osób
WUP
30.07.04
Możliwości finansowania inwestycji w ramach ZPORR – 3.5
ok. 15 osób
UMWO
30.07.04
Możliwości finansowania inwestycji w ramach ZPORR – 3.3
ok. 15 osób
UMWO
5.08.04
Spotkanie informacyjne: Prezentacja typów projektów możliwych do zrealizowania w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
53 osoby
WUP
12.08.04
27 osób
17.08.04
9 osób
18.08.04
Spotkania dla beneficjentów Działania 2.2 ZPORR
20 osób
UMWO
18.08.2004
Programy Pomocowe przeznaczone dla przedsiębiorców
31 osób
RIF
31.08.04
Opole
Możliwości finansowania inwestycji w ramach ZPORR – 1.3.2
25 osób
UMWO
09.04
Programy Pomocowe przeznaczone dla przedsiębiorców
60 osób
RIF
20.09.04
Podział środków w ramach działania 2.2
16 osób
UMWO
21.09.04
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I; studia wykonalności; budżetowanie; zarządzanie projektami w ramach poddziałania 1.3.1
15 osób
UMWO
22.09.04
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I; studia wykonalności; budżetowanie; zarządzanie projektami w ramach poddziałania 1.3.1
15 osób
UMWO
28-29.09.04
Studium wykonalności inwestycji komunalnych zgodnie z wytycznymi ZPORR
27 osób
UMWO
20.09.04
Podział środków w ramach działania 2.2
36 osób
UMWO
21-22.09.04
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I; studia wykonalności; budżetowanie; Zarządzanie projektami w ramach 1.3.1 ZPORR
13 osób
UMWO
04.10.04
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I, III; studia wykonalności; budżetowanie w zakresie 1.4 ZPORR (kultura)
14 osób
UMWO
05.10.04
 
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I, III; studia wykonalności; budżetowanie w zakresie 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR
(w zakresie odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza)
18 osób
UMWO
05.10.04
 
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I, III; studia wykonalności; budżetowanie w zakresie 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR
(w zakresie odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza)
18 osób
UMWO
11.10.04
18 osób
12.10.04
11 osób
6-7.10.04
Studium wykonalności projektów inwestycyjnych w ramach ZPORR
23 osoby
UMWO
11.10.04
Opracowanie projektu; Przygotowanie wniosku do 2.6 ZPORR
23 osoby
UMWO
13.10.04
Reguły projektowania i przygotowania wniosku do priorytetu I, III; studia wykonalności; budżetowanie w zakresie 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 ZPORR
(turystyka i kultura)
15 osób
UMWO
14.10.04
14 osób
15.10.04
15 osób
20.10.04
17 osób
21.10.04
19 osób
22.10.04
15 osób
14.10.04
Rola instytucji finansowych w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców i rolników
 
26 osób
RIF
15.10.04
7 osób
18.10.04
31 osób
19.10.04
42 osób
20.10.04
12 osób
21.10.04
21 osób
22.10.04
25 osób
25.10.04
13 osób
26.10.04
26 osób
28.10.04
74 osób
25.10.04
Montaż finansowy, rozliczanie finansowe w zakresie 2.2 ZPORR
37 osób
UMWO
25-26.10.04
Przygotowanie projektów w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR współfinansowanych ze środków EFS”
29 osób
WUP
27-28.10.04
28 osób
WUP
28.10.04
Pozyskiwanie środków z EFS w 2005 roku
40 osób
UMWO
2.11.04
Budżetowanie, montaż finansowy kwalifikowalność kosztów - na etapie opracowania projektu dla Priorytetu I i III ZPORR
73 osoby
UMWO
2-3.11.04
Przygotowanie projektów w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR współfinansowanych ze środków EFS
31 osób
WUP
4-5.11.04
24 osób
 
WUP
3.11.04
Rola instytucji finansowych w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców i rolników w ramach SPO WKP i ZPORR
ok. 25 osób
RIF
3.11.04
Reguły projektowania i przygotowania wniosku; studia wykonalności; budżetowanie w ramach Działań 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 ZPORR
22 osoby
UMWO
4.11.04
11 osób
15.11.04
20 osób
16.11.04
19 osób
17.11.04
18 osób
9.11.04
Montaż finansowy, rozliczanie finansowe w ramach Działania 2.6 ZPORR
27 osób
UMWO
10.11.04
Przykłady realizacji projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR
19 osób
UMWO
8.11.04
Konferencja „Innowacyjna Opolszczyzna Europejskim Regionem Społeczeństwa Wiedzy”
61 osób
UMWO
18.11.04
Kryteria oceny projektów dla Priorytetu I i III ZPORR
46 osób
UMWO
19.11.04
Wymogi ZPORR odnośnie planów rozwoju lokalnego oraz plany rewitalizacji w ramach Działania 3.1, 3.2, 3.3
45 osób
UMWO
25.11.04
Konferencja „Rola organizacji pozarządowych w planowaniu rozwoju regionalnego i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych”
40 osób
UMWO
29.11.04
Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – możliwości realizacji i finansowania inwestycji w ramach ZPORR”
80 osób
UMWO
7.12.04
ZPORR – szanse i możliwości dla regionu – podsumowanie działań
70 osób
UMWO / OUW
8.12.04
Wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zasobów ludzkich w województwie opolskim w kontekście wdrażania ZPORR
80 osób
WUP
9-10,
13-14.12.04
Raportowanie Działań 2.2 i 2.6 ZPORR
73 osoby
UMWO
16.12.04
Możliwości pozyskiwania wkładu własnego do realizacji projektów w ramach EFRR
80 osób
UMWO
16.12.04
Wniosek beneficjenta o płatność
33 osoby
WUP
22.12.04
 
Wdrażanie funduszy stukturalnych
30 osób
OUW
22.12.04
Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu w ramach ZPORR
37 osób
WUP
 
 
2005
24.01.05
Działanie 1.4 ZPORR „Rozwój turystyki i kultury”
13
UMWO
01.02.05
Konferencja nt. „Działanie 1.5 – Społeczeństwo Informacyjne
104
UMWO /
MRR
16.02.05
Działanie 3.2 ZPORR „Obszary podlegające restrukturyzacji”
42
UMWO
1-4,8.03.05
Działanie 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”
30
UMWO
03.03.05
Działanie 2.2 ZPORR „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
30
UMWO
16-17.03.05
Procedury i zasady wdrażania ZPORR
80
OUW
23.03.05
Działanie 3.3 ZPORR „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”
14
UMWO
06.04.05
Wsparcie MSP w ramach ZPORR
30
RIF
19.04.05
Działanie 5.5.2 ZPORR „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”
22
UMWO
21.04.05
Możliwości wsparcia w ramach ZPORR -spotkanie z doradcami TP S.A
25
UMWO
12.05.05
Możliwości pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych - warsztaty
40
RIF
13.05.05
Praktyczne warsztaty dotyczące wypełniania wniosków do funduszy strukturalnych
38
RIF
16.05.05
Możliwości pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych
56
RIF
17.05.05
Szkolenie dla beneficjentów nt. Działania 2.2.
14
UMWO
18.05.05
Fundusze strukturalne realizowane w powiatach
80
RIF
19 – 20.05.05
 
Prawo zamówień publicznych w ramach ZPORR
49
UMWO
20.05.05
Forum przedsiębiorczości – Pozyskiwanie dotacji z funduszy strukturalnych
25
RIF
30.05.05
Konferencja prasowa nt. Wykorzystania funduszy strukturalnych w województwie opolskim w latach 2000 – 2005
10
RIF
01.06.05
Konferencja nt. „Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego”
80
UMWO
05.06.05
 
Festyn przedsiębiorczości w Prószkowie
80
RIF
 
13.06.05
Kwalifikowalność w ramach EFS – Działanie 2.2
28
UMWO
14.06.05
Kwalifikowalność w ramach EFS – Działanie 2.6
14
UMWO
22.06.05
„Przedsiębiorcy i przedsiębiorczość w województwie opolskim
120
UMWO / RIF i DWP-N
27-28.06.05
Spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy
25
WUP
28.06.05
Sporządzanie wniosku o płatność w ramach Działania 2.2
33
UMWO
29.06.05
Sporządzanie wniosku o płatność w ramach Działania 2.6
16
UMWO
08.07.05
Konferencja podsumowująca I i II nabór wniosków do ZPORR w województwie opolskim
135
UMWO
11.07.05
Sprawozdawczość w ramach II Priorytetu ZPORR - Działanie 2.2
27
UMWO
12.07.05
Sprawozdawczość w ramach II Priorytetu ZPORR – Działanie 2.6
18
UMWO
11.08.05
„Możliwość pozyskania dotacji z programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw”
9
RIF
12.08.05
„Możliwość pozyskania dotacji z programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw”
12
RIF
18, 19.07.05
Monitoring i sprawozdawczość, wnioski o płatność
80
OUW
24.08.05
„Możliwość pozyskania dotacji z programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw”
7
RIF
25.08.05
„Możliwość pozyskania dotacji z programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw”
15
RIF
30.08.05
„Możliwość pozyskania dotacji z programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw”
12
RIF
14.09.05
Promocja projektów jako obowiązek Beneficjenta ZPORR
43
UMWO
14.09.05r .
Realizacja projektu dla Działania 3.4 ZPORR
24
RIF
14.09.05
Możliwości pozyskania dofinansowania z programu ZPORR – działanie 3.4 MIkroprzedsiębiorstwa i 2.5 Promocja Przedsiębiorczości
4
RIF
23.09.05
Spotkanie informacyjne dla projektodawców ZPORR ”Typowe problemy w realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach ZPORR”
20
WUP
26.09.05
Realizacja projektu dla Działania 3.4 ZPORR
7
RIF
6.10.2005
Obliczanie dochodu osób ubiegających się o przyznanie stypendium w ramach projektów realizowanych w Działaniu 2.2 ZPORR
89
UMWO
7.11.05
Konferencja nt. przygotowania JST do audytu weryfikującego sposób zarządzania i wydatkowania funduszy unijnych w ramach ZPORR
87
UMWO
10.11.05
Konferencja pt. „Podsumowanie realizacji ZPORR w województwie opolskim”. Procedury płatności w ramach ZPORR - Umowa z DE
93
UMWO
15.11.05
Spotkanie ośrodków KSU nt. oferty usług ośrodków KSU w regionie i możliwości wsparcia w ramach 2.5 i 3.4 ZPORR
12
RIF
17.11.05
Spotkanie nt. stanu realizacji projektów – Działanie 2.6 ZPORR
7
UMWO
18.11.05
Spotkanie z przedstawicielami instytucji około-biznesowych
8
UMWO /AIP
21.11.05
Szkolenie dot. obowiązków beneficjentów oraz Instytucji Wdrażającej wynikające z nowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach II Priorytetu ZPORR
24
UMWO
29.11.05
Seminarium dla MSP nt. oferty usług ośrodków KSU w regionie i możliwości wsparcia w ramach 2.5 i 3.4 ZPORR
24
RIF
12-13.12.05
Międzynarodowa Konfrencja pt. „Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej”
80
UMWO /DE
12-13.12.05
Konferencja Prasowa nt. wykorzystania funduszy strukturalnych w województwie opolskim
45
RIF -
współorganizacja Uniwersytet Opolski
15.12.05
Europejska Debata Publiczna
70
OUW
15.12.05
„Możliwości finansowego wsparcia innowacyjnego rozwoju MSP oferowane przez instytucje otoczenia biznesu”
40
RIF / EIC
12.05
Spotkanie informacyjne nt. wdrażania projektów stypendialnych w ramach działania 2.2 ZPORR -
13 spotkań/224 osoby
UMWO
15-16.12.05
Szkolenie nt. „Dobre praktyki we wdrażaniu ZPORR w kontekście przyszłego okresu programowania 2007-2013” dla JST
26
UMWO
16.12.05
Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Dz. 2.6 ZPORR
7
UMWO
20.12.05
Konferencja podsumowująca wdrażanie ZPORR pn. „ZPORR – nasz wspólny sukces”
33
WUP
 
 
2006
11.01.06
Możliwości wsparcia w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR
22
UMWO/RIF/
EIC/ORFPK
12.01.06
4
17.01.06
6
18.01.06
26
19.01.06
32
24.01.06
22
25.01.06
19
26.01.06
29
30.01.06
19
31.01.06
22
14.02.06
Kontrola, powtarzające się błędy we wnioskach o płatność oraz zmiany dot. uproszczenia systemu przyznawania stypendiów uczniom w ramach
Dz. 2.2 ZPORR
32
UMWO
14.02.06
Wsparcie z funduszy unijnych dla MSP w ramach Dz. 3.4 ZPORR
12
RIF/EIC
15.02.06
Możliwości dofinansowania z EFS w ramach Dz. 2.3 i 2.4 ZPORR
66
UMWO
23.03.06
Targi Pracy
15
RIF/EIC
2.03.06
Założenia Dz. 2.5 ZPORR i omówienie wniosku o płatność
9
UMWO
3.03.06
Spotkanie beneficjentami Dz. 2.5 ZPORR dot. wyboru Beneficjentów Ostatecznych do wsparcia w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
11
UMWO
24.03.06
Szkolenie w cyklu „o biznesie przy kawie”
56
RIF/EIC
28.03.06
„Biznes i Samorząd”
14
RIF/EIC
4.04.06
Szkolenie nt. Dz. 3.4 ZPORR
12
RIF/Euro Info Centre
28.04.06
Omówienie zasad nowej finansowej formy wypłaty stypendiów uczniom szkól ponadgimnazjalnych kończących się maturą
27
UMWO
10.05.06
Spotkanie dla beneficjentów Dz. 2.6 ZPORR nt. naboru wnioskówSpotkanie dla beneficjentów Dz. 2.6 ZPORR nt. naboru wniosków
8
UMWO
12.05.06
Nadzór nad projektami współfinansowanymi z funduszy pomocowych w ramach ZPORR
30
UMWO-/OCDL
12.06.06
Forum Biznesu – spotkanie Loży Opolskiej BCC nt. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w regionie
30
UMWO
13.06.06
Sesja informacyjna dla przedstawicieli Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości w województwie opolskim.
10
RIF/Euro Info Centre
20.06.06
Spotkanie dot. omówienia realizacji projektów z naboru 2004 i 2005 oraz kryteriów wyboru projektów w 2006 w ramach Dz. 2.2 ZPORR
25
UMWO
19.07.06
Konferencja podsumowująca wdrażanie EFS w województwie opolskim
79
WUP / UMWO, PFRON, RIF, ROSzEFS
24-25.08.06
Konferencja podsumowująca działalność CRL – ROSzEFS. Stan realizacji programów współfinansowanych z EFS w ramach ZPORR.
70
UMWO / ROSzEFS
07.09.06
Szkolenia nt. możliwości pozyskiwania dotacji z Dz. 3.4 ZPORR
14
RIF/Euro Info Centre
11.09.06
Zasady obliczania i dokumentowania dochodów osób ubiegających się o stypendia w ramach Działania 2.2, ZPORR
84
UMWO
22.09.06
Spotkanie informacyjne dla beneficjentów Działania 2.5, ZPORR
15
UMWO
26.09.06
Spotkanie informacyjne dla beneficjentów Działania 2.6 , ZPORR
10
UMWO
14.11.06
Spotkanie z beneficjentami Dz. 3.4 ZPORR nt. realizacji projektów
22
UMWO / RIF
15.12.06
Zagadnienia dotyczące wsparcia materialnego dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR
13
UMWO/RIF
 
 
2007
16.02.07
Konferencja pn.: ”Podsumowanie doświadczeń i osiągnięć w realizacji ZPORR w województwie opolskim oraz ich wykorzystanie dla okresu programowania na lata 2007-2013”
170
UMWO / OUW / WUP / RIF
02.03.07
Szkolenie dla beneficjentów Dz. 2.5 ZPORR nt. zmiany dokumentów dotyczących realizacji projektu
13
UMWO / RIF
20.06.07
Piknik Europejski
Impreza masowa
RO EFS / UMWO / WUP / OCDL / DWP-N
06.06.07
Szkolenie dla beneficjentów Dz. 2.5 ZPORR nt. Generatora Wniosków Płatniczych oraz usprawnień przepływów finansowych podczas realizacji projektów
13
UMWO / RIF
20.06.07
Spotkanie dla uczelni wyższych i instytutów naukowych nt. systemu wdrażania projektów i programów operacyjnych w obszarze EFS doświadczenie i perspektywy na przyszłość
17
UMWO