Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Akty prawne

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dn. 12 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.

word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Rady (WE) nr 1260-1999 z dn. 12 czerwca 1999 r.doc


2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dn. 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783-1999 z dn. 12 lipca 1999 r.doc


3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784/1999 z dn. 21 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.


word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784-1999 z dn. 21 lipca 1999 r.doc


4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.


word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 1159-2000 z dn. 30 maja 2000 r.doc


5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dn. 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.


word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 438-2001 z dn. 2 marca 2001 r.doc


6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2001 z dn. 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.


word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Rady (WE) nr 1447-2001 z dn. 28 czerwca 2001 r.doc


7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2355/2002 z dn. 27 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.


word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 2355-2002 z dn. 27 grudnia 2002 r.doc


8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1105/2003 z dn. 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.


word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Rady (WE) nr 1105-2003 z dn. 26 maja 2003 r.doc


9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003

word.gifpobierz: DOCRozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.doc