Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Komitet Monitorujący ZPORR

17 marca br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, którego członkiem jest Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś.

Na posiedzeniu Komitetu pozytywnie rozpatrzono wniosek Samorządu Województwa Opolskiego o dokonanie realokacji środków pomiędzy Działaniami ZPORR w województwie opolskim.
Realokacji dokonano w ramach II Priorytetu ZPORR „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach".
Zmiany w rozkładzie środków w ramach Priorytetu II ZPORR polegają na przeniesieniu środków z Działań 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi i ulokowanie ich na rzecz Działań:

2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia;
2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne;
2.5 - Promocja przedsiębiorczości;
2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Dokonane zmiany wynikają z dużego zainteresowania beneficjentów w/w działaniami ZPORR i umożliwią realizację ważnych dla rozwoju regionu projektów.