Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Podnoszenie kwalifikacji kadry samorządowej województwa opolskiego

Na terenie województwa opolskiego realizowany jest projekt szkoleniowy Z/2.16/II/2.1/09/04 pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry samorządowej województwa opolskiego”.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Wartość projektu to 2 293 590,71 PLN , w tym Europejski Fundusz Społeczny 1 720 193,03 PLN i  budżet państwa 573 397,68 PLN.


Celem projektu jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego i podległych jednostek organizacyjnych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, poprzez udział w szkoleniach z zakresu języków obcych, wykorzystania technik komputerowych oraz komunikacji interpersonalnej.

Szkolenia w zakresie języków obcych prowadzi Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu, beneficjenci podnoszą umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego w oparciu o najnowsze metody nauczania.


Kursy w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych prowadzi Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Beneficjenci korzystają z nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania, w celu kompleksowego nabycia umiejętności, a następnie wykorzystania z technologii IT w miejscu pracy.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu przygotował warsztaty z komunikacji interpersonalnej, których celem jest przygotowanie beneficjentów min. pracy w zespole,  negocjacji i aktywnego słuchania.

W roku 2005 łącznie udział w szkoleniach wzięło 659 beneficjentów, w tym 507 kobiet.

Zakończenie merytoryczne projektu planuje się na 30 kwietnia 2007 roku,  a zakończenie finansowe na 30 czerwca 2007 roku.