Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Projekty realizowane w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR

Realizacja przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu projektu Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ma pomóc w przełamywaniu barier innowacyjnych.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne
i transfer wiedzy” ZPORR. Całkowita wartość projektu wynosi 624 500,00 PLN.

Celem Opolskiego Centrum Transferu Innowacji (OCTI) jest ożywienie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł badań naukowych sektora badawczo-rozwojowego.

Działalność OCTI ma charakter kompleksowego wsparcia począwszy od poznania i informowania o zapotrzebowaniu na innowację, poprzez doradztwo o możliwych źródłach finansowania innowacji
a skończywszy na proponowaniu gotowych rozwiązań innowacyjnych.


Na obecnym etapie działania Opolskie Centrum Transferu Innowacji jest już zorganizowane zarówno pod względem technicznym, informatycznym jak i logistycznym.    
Opracowany został „Program wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim”, Opracowano zakładkę na stronie internetowej IMMB poświęconą działalności Opolskiego Centrum Transferu Innowacji
Dzięki poznaniu potrzeb oraz możliwości wdrażania innowacyjnych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, możliwe stanie się poszukiwanie dostępnych projektów  innowacyjnych zgodnych z zapotrzebowaniem przedsiębiorców, tworząc w ten sposób bank informacji o dostępnych projektach.
W ramach projektu nawiązano współpracę z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia’ w Kędzierzynie Koźlu. W ramach współpracy organizowane są seminaria o zapotrzebowaniu innowacyjnym opolskich zakładów przemysłowych skierowane dla pracowników naukowych sektora B+R a prowadzone
w obecności studentów i doktorantów.
Więcej informacji nt. projektu uzyskać można na stronie www.immb.opole.pl,
w zakładce OCTI.

 

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Działania 2.6 ZPORR jest Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny, której beneficjentem jest Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO) w Kędzierzynie-Koźlu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 171 223,00 PLN.

Platforma Innowacji Technologicznej jest próbą kompleksowego podejścia do problemu innowacyjności technologicznej gospodarki regionu. Wielopłaszczyznowa współpraca między podmiotami gospodarczymi, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorców inicjować będzie działania służące modernizacji i rozwojowi przemysłu. Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny adresowana jest do przedstawicieli i podmiotów ze środowisk naukowo-badawczych i producentów, zwłaszcza branży chemicznej, przeróbki węgla i ropy, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i energetyki.
Projekt Platformy jest realizowany w oparciu o zasoby ICSO „Blachownia” i przy wsparciu merytorycznym partnerów: Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Krakowskiej w Krakowie, Politechniki Opolskiej w Opolu.
Projekt składa się z trzech części:
1) Targi Wiedzy Technologicznej - cyklicznie 2 dniowe spotkania uczestników Platformy.
W trakcie Targów odbywać się będą ogólne dostępne sesje seminaryjne, a  przedsiębiorcy prezentować będą swoje firmy, produkty i osiągnięcia. I Targi Wiedzy Technologicznej odbędą się w dniach  1 – 2 grudnia 2005 roku, w Hotelu „Mercury” w Opolu.
2) Portal internetowy Platformy  - PITRO.pl
Portal Platformy zapewni stały kontakt środowiska przedsiębiorców z naukowcami. To baza danych o instytutach i katedrach zajmujących się technologią i badaniami na rzecz przemysłu, o organizacjach otoczenia biznesu i o przedsiębiorcach Opolszczyzny, to również możliwość promocji firmy oraz bezpośredniego kontaktu z pozostałymi uczestnikami Platformy poprzez forum dyskusyjne.
3) Zapewnienie dostępu do baz informacji naukowej
Dostęp do najnowszej i kompletnej informacji naukowo-technicznej jest niezbędne dla zapewnienia innowacyjności proponowanych rozwiązań i wdrożeń. W ramach tej części projektu zakupiono, skonfigurowano i oddano do użytku cztery komputerowe stanowiska, udostępniono zasoby biblioteki ICSO „Blachownia” oraz wykupiono dostęp do naukowych baz danych.

Więcej informacji nt. projektu uzyskać można na stronie www.pitro.pl.