Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja nt. stanu wdrażania ZPORR w województwie opolskim - styczeń 2007 r.

W załączeniu przedstawiamy w formie tabelarycznej informacje dotyczące wniosków złożonych do ZPORR, obejmujące swym zasięgiem województwo opolskie:

Tabela 1. Informacja o wnioskach zaakceptowanych do realizacji w ramach ZPORR w województwie opolskim
Tabela 2. Ogólne zestawienie wniosków złożonych do ZPORR - nabór I 2004 + nabór II 2005 + nabór III 2006
Tabela 3. Zestawienie kwot dofinansowania z EFRR i EFS - w PLN

Zawarte w tabeli wnioski opisane są ze względu na numer działania, organ akceptujący, nazwę beneficjenta, tytuł projektu i wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zależności od rodzaju działania, wnioski podlegają zaakceptowaniu przez Zarząd, Marszałka Województwa Opolskiego, Dyrektora WUP i Prezesa RIF.

Pobierz plik: XLSZPORR_31.12.2006.xls