Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Projekty drogowe realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach ZPORR

Samorząd Województwa Opolskiego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na realizację projektów stanowiących ważny element regionalnego systemu transportowego pozyskał w roku 2004 środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie to: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa-Zalesie długości 5km - wartość dofinansowania z EFRR: 13 755 907,17 zł
oraz Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Krobusz – wartość dofinansowania z EFRR: 1 076 396,49 zł . Wysokość wsparcia wynosi 75% wartości zadania.

Droga wojewódzka nr 426 Strzelce Opolskie-Kędzierzyn–Koźle poprzez węzeł „Olszowa” stanowi połączenie autostrady A-4 z układem komunikacyjnym Województwa Opolskiego, jest jednym z głównych elementów systemu wewnętrznej komunikacji regionu z autostradą A-4. Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu poprzez zwiększenie dostępu do sieci dróg krajowych i międzynarodowych. Zwiększony również zostanie dostęp do stref gospodarczych i przemysłowych Kędzierzyna-Koźla, nastąpi wzrost atrakcyjności terenów pod względem lokalizacji inwestycji gospodarczych oraz możliwości zatrudnienia. Inwestycja  zmniejszy także niekorzystne oddziaływanie na środowisko w otoczeniu dotychczasowego przebiegu drogi, wpłynie na wzrost komfortu jazdy dla ruchu, poprawi warunki bezpieczeństwa oraz płynności ruchu.
 

Natomiast droga wojewódzka nr 414 stanowi najkrótsze połączenie miasta Opola i węzła autostrady A-4 w Dąbrówce z pełnotowarowym przejściem granicznym Trzebinia-Bartulowice. Uznana jest za jeden z głównych elementów wewnętrznej komunikacji regionu a autostradą A-4, jest także głównym ciągiem łączącym region z obszarami rekreacji w Górach Opawskich. W ciągu drogi nr 414 w okolicach miejscowości Krobusz znajduje się niebezpieczny, nienormatywny zakręt oznaczony „Czarnym Punktem”, obecny stan drogi w tym miejscu stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Planowana realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie kosztów użytkowników, kosztów eksploatacji pojazdów, kosztów czasu pracy, a także kosztów społecznych generowanych przez skutki wypadków i kolizji drogowych występujących obecnie w rejonie „Czarnego Punktu”. Celem generalnym projektu jest  wspominany już wzrost atrakcyjności i dostępności regionu, zwłaszcza zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno – rekreacyjnej. Projekt przyczyni się do poprawy powiązań infrastrukturalnych, szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województwa oraz możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji Województwo Opolskie uzyska zmodernizowane odcinki drogi o parametrach drogi klasy Z o maksymalnym obciążeniu 115kN/oś, dostosowane  do obowiązujących norm europejskich. Obecne parametry drogi (szerokość jezdni i nośność 80 kN) nie zapewniają przejęcia ruchu ciężkiego generowanego przez autostradę. Jednym z założeń planowanych zadań jest dostosowanie sieci drogowej do przyjętych przez Unię Europejską warunków okresu przejściowego obejmujących udostępnienie od momentu członkostwa ściśle określonych tras przejazdów obejmujących podstawowe szlaki komunikacyjne. Samorząd Województwa Opolskiego we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich planuje wykorzystać okres przejściowy na rozwiniecie programu modernizacji i przebudowy wojewódzkiej sieci drogowej, uwzględniając również pełne wykorzystanie środków wspólnotowych pochodzących z funduszy strukturalnych.