Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wybrane projekty z obszaru ochrony zdrowia realizowane w ramach ZPORR

 PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (WCM) realizuje 2 projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych w ramach I Priorytetu ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”.
 Realizacja pierwszego „Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego poprzez modernizację Tomografu Komputerowego” w ramach Działania 1.3.2 ZPORR „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”, trwała od lipca do września br. Całkowita wartość projektu wynosi 5 110 208 ,00 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosiła 3 832 656,00 PLN.
 Projekt obejmował kompleksową modernizację tomografu komputerowego, polegającą na dostawie i montażu elementów niezbędnych do modernizacji tomografu Somatom Plus 4 Power do funkcjonalności tomografu Somatom Sensation 64 wraz z instalacją i uruchomieniem dostarczonego sprzętu oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi. Pacjenci leczeni na oddziałach WCM wymagają wykonywania badań na najwyższym poziomie diagnostycznym, które przyczyniają się do szybkiego ustalenie prawidłowej diagnozy i terapii, skracając czas pobytu chorego w szpitalu. Taktyka taka jest możliwa tylko przy posiadaniu odpowiedniego wyposażenia w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
 Co najmniej 16-rzędowy tomograf umożliwia wykonywanie niedostępnych dotychczas, procedur diagnostycznych takich jak: badanie serca, a w szczególności naczyń wieńcowych- kardio-TK, angiografia KT, perfuzja mózgu, badanie płuc w zatorowości oraz badanie płuc z wykorzystaniem programu mierzenia objętości guzków umożliwiającego obiektywizację ocen kontrolnych, wirtualne badania endoskopowe, badania całego ciała w przypadku urazów wielonarządowych. Ponadto, aparat tej klasy pracujący z wykorzystaniem nowatorskiej technologii lampy rentgenowskiej daje możliwość prowadzenia wszelkiego rodzaju badań bez jakichkolwiek ograniczeń wynikających z termicznego obciążenia źródła promieniowania.
 Modernizacja posiadanego tomografu z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania umożliwia diagnostykę na najwyższym światowym poziomie przy znacznym zwiększeniu liczby badanych. Zapewni pacjentom bezpieczeństwo poprzez ograniczenie dawki promieniowania RTG, a uzyskane nowoczesne metody archiwizacji badań przyczynią się do ochrony środowiska.


 Kolejnym projektem jest „Modernizacja wyposażenia w zakresie środków transportu sanitarnego – zakup karetki typu R”. w ramach Działania 1.3.2 ZPORR Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie i potrwa do końca br. Całkowita wartość projektu wynosi 360 000,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania 270 000,00 PLN.
 Przedmiotem projektu jest zakup karetki typu R z pełnym wyposażeniem medycznym, m.in.: defibrylator, respirator, pulsoksymetr, pompę infuzyjną, ssak przenośny, krzesełko kardiologiczne, nosze reanimacyjno-transportowe, nosze podbierakowe, deskę ortopedyczną oraz system łączności i nawigacji satelitarnej, odpowiadający aktualnie obowiązującym wymogom i standadom systemu ratowniczego.
 WCM włączone jest w sieć ratownictwa medycznego i zakup karetki R z pełnym wyposażeniem medycznym oraz systemem łączności i nawigacji satelitarnej pozwoli spełnić aktualnie obowiązujące wymogi i standardy systemu ratowniczego. W wyniku dokonanego zakupu karetki nastąpi skrócenie czasu dojazdu, transportu pacjenta i zwiększenie bezpieczeństwa populacji regionu. Nowa karetka zwiększy możliwości udzielania pierwszej pomocy dzięki nowoczesnemu wyposażeniu.

 SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu (OCO) zrealizowało 1 projekt w ramach Działania 1.3.2 ZPORR.
 Zadanie pt. „Program poprawy jakości planowania w radioterapii. Ograniczenie dysproporcji regionalnej”, współfinansowane jest ze środków EFRR w ramach ZPORR. Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu, a zakończyła w połowie września br. Wartość całkowita projektu opiewała na kwotę 4 290 101,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 3 217 575,75 PLN.
 Przedmiotem projektu jest program poprawy jakości planowania w radioterapii poprzez zakup tomografu komputerowego i aparatu RTG oraz modernizację pomieszczeń przeznaczonych do zainstalowania w/w aparatury. Wyposażenie w tomograf komputerowy odpowiedniej klasy, umożliwia bardziej precyzyjne planowanie w radioterapii raka sutka i narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy czego efektem jest oszczędzenie tkanek i narządów sąsiadujących. Aparat RTG z torem wizyjnym zwiększa natomiast precyzję położenia aplikatorów ładunków radioaktywnych i wykonanie ilości ekspozycji.  Odpowiedni sprzęt skróci ponadto czas wykonywania badania diagnostycznego, a tym samym spowoduje zwiększenie liczby osób poddanych diagnostyce, zapewni możliwość sprzężenia z innymi urządzeniami stosowanymi w leczeniu oraz umożliwi utworzenie w przyszłości systemu teleradiologii. Dodatkowo przewiduje się uzyskanie dzięki lepszej diagnostyce wyższego stopnia wykrywalności wczesnych stadiów choroby nowotworowej.

 SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu realizuje 2 projekty współfinansowane z EFRR w ramach ZPORR.
20 kwietnia br. podpisano umowę na „ Zakup specjalistycznej aparatury w celu unowocześnienia technik endoskopowych w ginekologii”. Całkowity koszt wyniósł 380 000,00 PLN, z czego dofinansowanie w ramach ZPORR wyniosło 285 000,00 PLN. Aparatura endoskopowa składająca się z laparoskopu i histeroskopu dostarczona została do Zespołu w sierpniu br.
 Laparoskop – służy do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie ginekologii przy niewielkim nacięciu w powłokach brzusznych. Korzyści wynikające z laparoskopii to mniejsze urazy operacyjne, a zatem mniejsze dolegliwości bólowe i ryzyko infekcji. Następną zaletą jest precyzja rozcinania tkanek dzięki powiększeniu optycznemu. Ponadto szybciej następuje powrót do normalnej aktywności w porównaniu do operacji metodą tradycyjną, pacjentka wraca do domu na drugi lub trzeci dzień po zabiegu. Stanowi  to dziś także standard w diagnostyce niepłodności.
 Histeroskop – nowoczesna aparatura endoskopowa do diagnostyki wnętrza macicy, ma szerokie zastosowanie w diagnostyce niepłodności, nieprawidłowych krwawień z macicy w okresie około menopauzalnym. Pozwala na bardzo dokładną i precyzyjną diagnostykę wnętrza jamy macicy i jest szczególnie przydatna w diagnostyce onkologicznej. Umożliwia  wykrywanie zmian nowotworowych, bezpieczne kontynuowanie hormonalnej terapii zastępczej i w konsekwencji ograniczenie kosztów leczenia.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją centralnego ogrzewania to kolejna inwestycja z obsaru ochrony zdrowia zrealizowana w ramach ZPORR przez Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu.Całkowita wartość projektu wynosi  303 798,40 PLN. Celem Zakładu jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, zapewnienia im środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia a także organizowanie zajęć oraz opieki.
Inwestycja obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego z dachówki cementowej na ceramiczną, wymianę opierzeń, rynien i rur spustowych, wymianę grzejników oraz rur centralnego ogrzewania.
Planowany remont pozwoli na oszczędności w zużyciu opału i kosztach utrzymania obiektu. Poprzez ocieplenie budynku, wymianę orurowania i grzejników oraz zastosowanie zaworów termostatycznych powstaną oszczędności, które przeznaczone zostaną na zakup potrzebnego sprzętu medycznego.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług medycznych w ZOL w Dobrodzieniu, zapewni dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki w małym mieście, jakim jest Dobrodzień, ograniczy terytorialne dysproporcje w infrastrukturze ochrony zdrowia. Przede wszystkim jednak projekt przyczyni się do  poprawy jakości wyposażenia i stanu budynku ZOL.