Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Nowe, obowiązujące wersje dokumentów dot. wypełniania wniosków w ramach I i III Prioryetu ZPORR

Podręcznik procedur wdrażania ZPORR - wersja z 28.10.2005

Pobierz plik: RARzporr_podrecznik_procedur_wdrazania_28102005.rar

Instrukcja wypełniania wniosku i załączników - wersja z 8.11.2005

Instrukcja obowiązuje od 23 listopada 2005 r. w stosunku do projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach działań 3.1., 3.3. i 3.5.2. ZPORR. Beneficjenci zostaną poinformowani o konieczności korzystania z nowej instrukcji w pismach zawierajacych prośbę o uzupełnienie/poprawienie wniosku po I ocenie formalnej.

Pobierz plik: RARzporr_instrukcja_wniosek_efrr_zalaczniki_08_11_2005.rar

Oświadczenie o niekwalifikowlności VAT

Pobierz plik:RTFoswiadczenie_o_VAT.rtf

Oświadczenie o generowaniu dochodu przez projekt

Pobierz plik: DOCoswiadczenie_o_znaczacym_przychodzie.doc