Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Rozszerzenie zakresu danych wykazywanych na poziomie 2 Priorytetu ZPORR w sprawozdaniach z realizacji Programu

Uprzejmie informujemy, że w zawiązku z rewizją wskaźników ZPORR na poziomie priorytetów rozszerzył się zakres danych wykazywanych na poziomie 2 Priorytetu ZPORR w sprawozdaniu z realizacji Programu w województwie, co oznacza, że wskaźnik "Ilość osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu, w tym osoby młode", należy podać dodatkowo w podziale na płeć.

Osoby młode będące beneficjentami ostatecznymi w ramach 2 Priorytetu występują w ramach działania 2.1 (uczestnicy praktyk dla uczniów i studentow), działania 2.2 (uczniowie oraz studenci) oraz działania 2.5 (młodzież do 25 lat).

W związku z tym, że na poziomie działania 2.5  brak jest wskaźnika odnoszącego się do płci osób młodych, dane do przedmiotowego wskaźnika na poziomie 2 Priorytetu uzyskać należy z załącznika 2b sprawozdania z realizacji Działania zagregowanego ze sprawozdań końcowych projektów, z wiersza "w tym młodzież do 25 roku życia" dotyczącego osób młodych będących beneficjentami ostatecznymi w ramach działania 2.5.

Pozostałe dane do przedmiotowego wskaźnika (tj. odnoszące się do osób młodych w ramach działania 2.1 i 2.2) zagregować należy z załącznika 2 sprawozdań z realizacji wymienionych działań.