Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Zmiana ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

Niniejszym informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2006r. został opublikowana ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 149, poz. 1074. Ustawa weszła w życie z dniem 6 września br.

Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy przepisy  wykonawcze wydane na podstawie art. 28 oraz art. 47 ust.3  zmienionej ustawy zachowują moc do dnia ich uchylenia w formie odrębnego rozporządzenia. Wejście w życie przedmiotowych rozporządzen nie może nastąpić jednak później niż w ciągu 45 dni od wejścia w życie ustawy.

W związku z powyższym IZ ZPORR przygotowała rozporządzenia uchylające wzory wniosków i umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR oraz wzorów sprawozdań. Projekty tych rozporządzeń zostały skierowane do konsultacji a ich wejście w życie planowane jest w drugiej połowie września z dniem ogłoszenia.

Jak wynika z nowego brzmienia art. 28 wzory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzory umów o dofinansowanie realizacji projektów, a także zmiany tych wzorów przygotowywane będą i podawane do publicznej wiadomości w szczególności na stronie internetowej przez Instytucję Zarządzającą a miejsce publikacji tych wzorów jak również terminy, od których wzory te będą obowiązywać Instytucja Zarządzająca ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Jak wynika z dodanego w art. 47 ust. 3a i 3b wzory sprawozdań oraz ich zmiany będą opracowywane i podawane do publicznej wiadomości w szczególności na stronie internetowej przez Instytucję Zarządzającą a miejsce publikacji tych wzorów jak również terminy, od których wzory te będą obowiązywać IZ ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".