Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w kwestii informowania i promowania unijnego źródła finansowania

Poniżej prezentujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej ZPORR w kwestii informowania i promowania unijnego źródła finansowania:

Poza wymienionymi w rozdziale 16 "Podręcznika procedur wdrażania ZPORR" instrumentami promocji wskazane i dopuszczlne są również inne metody pozwalające na skuteczne dotarcie z informacją o projekcie i Programie ZPORR do jak najszerszego grona odbiorców.
Nie budzi zastrzeżeń Instytucji Zarządzającej umieszczanie wkłądek i artykułów sponsorowanych w prasie, wydawanie broszur, ulotek, filmów, organizowanie konferencji i seminariów, wykorzystywanie banerów, itp., o ile formy te służą promocji danego projektu.
Rolą instytucji weryfikującej płatności beneficjenta jest między innymi sprawdzanie czy dany wydatek został ujęty we wniosku aplikacyjnym. Co do zasady nie jest możliwe zamienne finansowanie wydatków tzn.jeżeli we wniosku aplikacyjnym beneficjent zobowiązał się finansować np. organizację konferencji nie może z tego zrezygnować i pokryć z tych środków np. kosztów wkładki do gazety.
Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy we wniosku beneficjent ujął ogólne koszty informacji i promocji bez wymieniania konkretnych wydatków, wówczas do instytucji weryfikującej wniosek należy ocena, czy podjęte działania promocyjne w ramach projektu można uznać za zasadne, oczywiście zakłądając, że beneficjent nie przekroczy budżetu projektu.