Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja na temat zbierania danych do PEFS w Działaniu 2.6 oraz 2.1 ZPORR

W dniu 30 stycznia br., w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Podczas spotkania Instytucjom Wdrażającym została przekazana następująca informacja:

W przypadku działania 2.6 oraz 2.1 ZPORR dane do Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) będą zbierane przez Instytucje Wdrażające jedynie od Beneficjentów realizujących projekty (z wyjątkiem staży i stypendiów dla absolwentów szkół wyższych), a nie tak jak dotychczas od Beneficjnetów Ostatecznych. Beneficjenci są jednak zobligowani do prowadzenia ewidencji swoich Beneficjentów Ostatecznych, a zbierane przez nich informacje będą podlegały poźniejszej kontroli i weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu u Beneficjenta.