Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ostateczne stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania świadczeń w postaci szkoleń i kursów reaklizowanych w ramach 2 Priorytetu ZPORR

W związku z wcześniejszymi, rozbieżnymi opiniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi opodatkowania świadczeń w postaci szkoleń i kursów realizowanych w ramach 2 Priorytetu ZPORR,  a także w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iżwolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowoych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów, Ministerstwo Finansów przekazało swoje ostateczne stanowisko w tej kwestii.

Po ponownej analizie treści swoich wcześniejszych pism oraz aktów normujących działania w ramach 2 Priorytetu ZPORR, jak i z uwagi na powołane powyżej zwolnienie przedmiotowe, Ministerstwo Finansów stwierdziło, iż należy uznać, iż wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci szkolenia lub kursu otrzymanego w ramach 2 Priorytetu ZPORR korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co w konsekwencji powoduje anulowanie wcześniejszego stanowiska Ministerstwa w tej kwestii.