Dziś jest: 18-10-2017, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Kwalifikowalność składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od dodatków stażowych w Działaniu 2.6 ZPORR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało następującą opinię Jednostki Monitorująco - Kontrolnej EFS:

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzane od dodatków stażowych w Działaniu 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR stanowią wydatek kwalifikowalny pod warunkiem ich rzeczywistego i ostatecznego odprowadzenia.