Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Podsumowanie naboru wniosków do ZPORR Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

W dniach 23-31 maja 2005 r. miał miejsce nabór wniosków projektowych w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.  Kwota alokacji na rok 2005 dostępna   w ramach Działania 2.6 dla województwa wynosi 4 397 609,00 PLN.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożonych zostało 9 wniosków projektowych na łączną kwotę 9 084 715,41 PLN.
Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej, na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Opolskiego, do realizacji przyjęto 4 projekty.
Łączna wartość projektów zakwalifikowanych do finansowania wynosi: 4 397 608,91 PLN.
Pobierz plik: DOCinformacja nt. działania 2.6 ZPORR.doc