Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja nt. prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektów w ramach ZPORR

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wzorów umow o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 137 poz. 1153) informujemy, że zgodnie z ww. rozporządzeniem nie istnieje wymóg prowadzenia wyodrębionego rachunku bankowego dla projektów w ramach Priorytetu 1 i 3 (z Działaniem 3.4 włącznie) oraz Priorytetu 4. W nowych umowach należy podawać numer rachunku bankowego beneficjenta dla celów refundacji.

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego pozostał w przypadku projektów w Priorytecie 2.

Beneficjenci, którzy kontunuują realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi przed wejściem w życie ww. rozporządzenia powinni stosować dotychczas obowiązujące zasady.