Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyniki II naboru wniosków do Działania 3.3. ZPORR - nabór 2005

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków do Działania 3.3. "Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który zakończył się 20 czerwca 2005 r., do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęły 44 wnioski na kwotę ok. 68 mln zł.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - ok. 43 mln zł.

Całkowita pula środków EFRR dostępna w woj. opolskim w celu sfinansowania projektów złożonych do działania 3.3. wynosi ok. 5 mln zł (wielkość dostępnych środków może ulec zmianie w zależności od poziomu kursu Euro w okresie dokonywania płatności na rzecz beneficjentów).