Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Pismo z MGiP dotyczące wypłaty stypendiów w ramach działania 2.2 ZPORR uczniom klas maturalnych

Poniżej prezentujemy pismo nadesłane z Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczące wypłaty stypendiów w ramach działania 2.2 ZPORR uczniom klas maturalnych:

"W nawiązaniu do pytań odnośnie kwestii wypłaty stypendiów w ramach działania 2.2 ZPORR uczniom klas maturalnych pragnę przekazać następujące wyjaśnienia:

W opinii Instytucji Zarządzającej ZPORR, uczniowi klasy maturalnej, który przystąpił do egzaminu maturalnego  przysługuje pełna pula stypendium za cały okres przyznawania stypendiów w danym roku szkolnym/akademickim, nawet jeśli nie zdał egzaminu.

W opinii Instytucji Zarządzającej ZPORR, w przypadku, gdy uczeń zadeklarował, iż nie przystąpi do egzaminu maturalnego, może ponosić wydatki związane z potrzebami edukacyjnymi do dnia uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, natomiast uczniowie techników, zdający egzaminy zawodowe mogą ponosić wydatki do dnia otrzymania dyplomów uzyskania tytułu zawodowego.

W związku z pytaniami w zakresie kwalifikowania wydatków w soboty, niedziele, święta, ferie zimowe i ferie letnie, zapis „na czas trwania nauki w danym roku szkolnym…” wskazany w Uzupełnieniu ZPORR w opisie rodzajów kwalifikujących się projektów w opinii Instytucji Zarządzającej dotyczy pełnego roku szkolnego.

W odniesieniu do możliwości kwalifikowania w ramach projektów stypendialnych wydatków poniesionych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klas innych niż maturalne) do zakończenia bieżącego roku szkolnego (w myśl art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), informuję, co następuje:

zdaniem Instytucji Zarządzającej, w przypadku, gdy ramy czasowe projektu uwzględniają okres ferii letnich (np. projekt rozpoczął się w listopadzie 2004 r. i trwa do końca sierpnia br.), a na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania i Regulaminów przyznawania stypendiów nie ma ograniczeń co do momentu zakończenia wypłat stypendiów na rzecz uczniów, dopuszcza się sytuację, aby wydatki poniesione przez uczniów na potrzeby edukacyjne w kolejnych miesiącach podlegały refundacji."