Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienia MGiP dotyczące sposobu postępowania w sytuacji zmiany szkoły przez uczestników programów stypendialnych dla uczniów w ramach działania 2.2 oraz odnośnie kwestii wypłaty stypendiów uczniom klas maturalnych

Poniżej prezentujemy pismo MGiP dotyczące sposobu postępowania w sytuacji zmiany szkoły przez uczestników programów stypendialnych dla uczniów w ramach działania 2.2 oraz odnośnie kwestii wypłaty stypendiów uczniom klas maturalnych:

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi sposobu postępowania w sytuacji zmiany szkoły przez uczestników programów stypendialnych dla uczniów w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR oraz odnośnie kwestii wypłaty stypendiów uczniom klas maturalnych, pragnę przekazać stosowne wyjaśnienia.

W sytuacji, gdy uczeń zmienia szkołę na inną szkołę ponadgimnazjalną kończącą się maturą, ale prowadzoną przez ten sam organ prowadzący – w ramach jednego projektu stypendialnego – uczniowi nadal przysługuje prawo do stypendium w ramach danego projektu stypendialnego. Stypendium powinno być nadal wypłacane, a za wypłatę stypendium do końca trwania programu odpowiada poprzednia szkoła ucznia. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku, gdy w partnerstwie powiatów realizowany jest jeden wspólny projekt – zmiana szkoły na inną prowadzoną przez ten sam lub inny organ prowadzący, ale funkcjonujący w ramach partnerstwa, nie skutkuje wykluczeniem ucznia z projektu.

W przypadku, gdy uczeń zmienia szkołę na inną szkołę ponadgimnazjalną kończącą się maturą, ale prowadzoną przez inny organ prowadzący – w ramach dwóch różnych projektów stypendialnych – uczniowi przestaje przysługiwać prawo do stypendium przyznanego w ramach projektu realizowanego przez poprzedni organ prowadzący. Zwolnione środki powinny zostać przyznane osobie z listy rezerwowej, bowiem nie ma możliwości transferu środków pomiędzy dwoma projektami stypendialnymi. Uczeń może ubiegać się o wsparcie stypendialne w ramach kolejnej edycji programu realizowanego przez drugi powiat.    

W odniesieniu do kwestii wypłaty stypendiów maturzystom informuję, iż w myśl zapisów Uzupełnienia ZPORR stypendium w ramach działania 2.2 przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej jednak niż 10 miesięcy. Zgodnie z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, wypłata stypendiów uczniom klas maturalnych powinna następować  do momentu otrzymania przez ucznia świadectwa dojrzałości, nie zaś do momentu zakończenia przezeń nauki w danym roku szkolnym. Wiąże się to z faktem, iż uczeń po zakończeniu nauki w ramach programu danego roku szkolnego nadal może ponosić wydatki, np. związane z uczestnictwem w egzaminach maturalnych, przygotowaniem pracy dyplomowej. Natomiast z dniem wydania świadectwa dojrzałości stypendysta nie jest już uczniem tylko absolwentem, a stypendia typu I w ramach działania 2.2 są udzielane wyłącznie uczniom.