Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotycząca udziału pracowników Instytucji Wdrażających w projektach realizowanych w ramach Działań 2 Priorytetu ZPORR:

Informacja Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotycząca udziału pracowników Instytucji Wdrażających w projektach realizowanych w ramach Działań 2 Priorytetu ZPORR:

"Instytucja Zarządzająca ZPORR nie widzi przeciwwskazań, aby pracownicy Instytucji Wdrażających mieli możliwość wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako Beneficjenci Ostateczni, pod warunkiem, że są uprawnionymi adresatami pomocy.

Jednocześnie pracownicy Instytucji Wdrażającej, bezpośrednio zaangażowani w proces wdrażania i realizacji konkretnego projektu na poziomie Instytucji Wdrażającej powinni zostać wyłączeni z udziału w tymże projekcie. Przyjęcie powyższego rozwiązania wynika z konieczności przestrzegania zasady bezstronności i przejrzystości w procesie wdrażania Priorytetu 2 ZPORR.

Ponadto uprzejmie informuję, iż podobne rozwiązanie przyjmuje się odnośnie możliwości udziału pracowników Instytucji Wdrażających w realizacji projektów w ramach Działań Priorytetu 2 ZPORR (np. w charakterze wykładowcy bądź eksperta)."