Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienia dotyczące załącznika 7.12 do Wniosku o dofinansowanie ze środków EFS realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR

Poniżej przedstawiamy informację otrzymaną z Ministerstwa Gospodarki i Pracy, dotyczącą załącznika 7.12 do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

"Wyjaśniam iż dokument o którym mowa w ww. załączniku to jest - "odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS"- powinien być składany jedynie w przypadku, gdy realizacja projektu łączy się z zaangażowaniem finansowym Beneficjenta, którym jest jednostka samorządu terytorialnego której budżetem dysponuje się w trybie przepisów o finansach publicznych.

Określenie właściwego dokumentu, który wskazywać będzie na wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Beneficjenta, to jest wniesienie środków własnych w postaci wkładu rzeczowego bądź finansowego, leży w kompetencji właściwego organu o którym mowa w treści załącznika 7.12."