Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyjaśnienia dotyczące załącznika 5.12 do Wniosku o dofinansowanie ze środków EFS realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR

Poniżej przedstawiamy informację otrzymaną z Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczącą załącznika 5.12 do Wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

"Uprzejmie informuję iż zgodnie z zapisami poradnika dla Beneficjentów 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który jest aktualnie opracowywany przez Instytucję Zarządzającą ZPORR we współpracy z grupą roboczą ds. procedur w II Priorytecie ZPORR, wymogi dotyczące dokumentów określających sytuację finansową Beneficjenta (za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz ostatni zamknięty kwartał) zostaną zdefiniowane jako:

1. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.). lub
2. uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie zobligowanych do sporządzania dokumentów o których mowa w pkt 1, oraz
3. aktualny (ostatni złożony przez Beneficjenta) PIT/CIT.

W przypadku gdy Beneficjent prowadzi działalność krócej niż jeden kwartał, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1-3 składać będzie bilans otwarcia. W sytuacji gdy Beneficjent nie może przedstawić bilansu za ostatni rok obrotowy (gdy wniosek jest składany przed zamknięciem ostatniego roku obrotowego a więc na przykład 10 lutego 2005r.) zgodnie z powyższymi zapisami zobowiązany będzie do złożenia bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy (w opisanej sytuacji za rok 2003) oraz bilansu za ostatni zamknięty kwartał (w opisanej sytuacji za IV kwartał 2004r.)

Jednocześnie pragnę poinformować, iż zgodnie z zapisami Poradnika dla Beneficjentów 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, załącznik określający sytuację fińansową będzie - obok innych podstawowych załączników - wymagany również od partnerów Beneficjenta."