Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Informacja dotycząca erraty do przypisów Uzupełnienia ZPORR określających miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania sie o stypendium w ramach działania 2.2 ZPORR

W związku z wątpliwościami odnośnie obowiązującej treści przypisów numer 25, 40, 43 i 48 Uzupełnienia ZPORR stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051). określających miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium oraz wskazujących sposób liczenia dochodu rodziny w ramach Działania 2.2 ZPORR, uprzejmie informujemy iż stosowna errata do wyżej wymienionych przypisów została wprowadzona obwieszczeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2004r. o sprostowaniu błędów (Dz. U Nr 238, poz. 2402). Poniżej przedstawiamy treść erraty:

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.) prostuje się następujące błędy:

W załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051) odnośniki 35,40,43 i 48 powinny mieć brzmienie:

"Pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą."