Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Interpretacja dotycząca płatności za poszczególne wydatki dokonywane w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Interpretacja dotycząca płatności za poszczególne wydatki dokonywane w ramach projektow współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Przekazując płatność na rzecz beneficjenta w ramach projektu realizowanego w danym działaniu, Instytucja Wdrażająca wypłaca środki zgodnie z zaakaceptowanym dla danego projektu montażem finansowym. Oznacza to, iż na przykład w projektach typu II w działaniu 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", przekazując środki na rzecz beneficjentów (np. powiatów), powinna zachować proporcję w ramach każdej wypłaty zgodną z przyjętym montażem finansowym projektu (w tym przypadku: 75% środków z EFS oraz 25% środków z budżetu państwa).

W związku z powyższym wnioski o płatność składane przez beneficjentów muszą również zachowywać proporcje określone dla danego typu projektu i w takim układzie przedstawiać łączne wydatki przedkładane do rozliczenia, tak aby Instytucja Wdrażająca po zaakceptowaniu wniosku o płatność mogła przekazać kolejną transzę środków w odpowiedniej proporcji, zgodnie z wyżej przytoczonymi informacjami.
Nie ma natomiast obowiązku dokonywania płatności za pojedyncze wydatki w proporcji ustalonej dla danego typu projektu, co oznacza, że poszczególne wydatki mogą być pokrywane ze środków np. tylko budżetu państwa lub tylko Europejskiego Funduszu Społecznego.