Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Interpretacja MGiP dotycząca składania przez Beneficjentów wniosków o płatność

Poniżej przedstawiamy interpretację Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczącą składania wniosków o płatność w ramach działań Priorytetu 2 ZPORR:

"W przypadku rozliczania się beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu 2 ZPORR "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" wypłata kolejnej transzy dotacji może zostać wypłacona wyłącznie po rozliczeniu się z co najmniej 80% poprzednio otrzymanych transz dotacji. Dotacje mogą być wykorzystywane jedynje na pokrywanie wydatków kwalifikowalnych dla projektu.

Warunkiem koniecznym do dokonania wypłaty przez Instytucję Wdrażającą jest poświadczenie we wnioskach o płatność wydatków kwalifikowalnych na łączną sumę co najmniej 80% poprzednio wypłaconych transz dotacji. W przypadku, gdy beneficjent przedstawi wnioski o płatność, w których wysokość wydatków kwalifikowalnych poświadczanych przez Instytucję Wdrażającą będzie niższa niż 80% poprzednio wypłaconych transz dotacji, beneficjent powinien przedstawić kolejne wnioski O płatność, na podstawie których pułap ten zostanie osiągnięty. Kolejna transza dotacji może zostać wypłacona beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą dopiero po spełnieniu tego warunku.

Jednocześnie należy pamiętać, że wszelkie wydatki niekwalifikowalne pokrywane są ze środków własnych beneficjenta. Stypendium wypłacone przez beneficjenta na rzecz Beneficjenta Ostatecznego stanowiące wydatek niekwalifikowa1ny nie może być uznane za rozliczone zgodnie z zasadami Priorytetu 2 ZPORR i powinno być pokrywane ze środków własnych beneficjenta".