Dziś jest: 17-07-2018, imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Procedura odwoławcza w ramach działania 2.2 ZPORR

W zakresie działań Priorytetu II ZPORR, w tym działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" nie przewiduje się procedury odwoławczej. Decyzje dotyczące odrzucenia wniosku w wyniku weryfikacji formalnej lub nie przyznania dotacji wskutek negatywnej oceny merytorycznej są ostateczne.