Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.6 ZPORR

Ogłoszenie o konkursie:
pdf.gifPDFOgłoszenie o konkursie.pdf


Dokumentacja konkursowa do naboru wniosków w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w roku 2009:

Ramowy Plan Realizacji Działania 2.6 na rok 2009:
xls.gifXLSRPRD2.6 2009.xls

Wytyczne dotyczące składania wniosków:
pdf.gifPDFWytyczne_dotyczące_składania_wniosków.pdf

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:
http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/43C0CE1A-CE91-43AA-9C26-220DDAF12A1F/0/DzU351596_zporrfinal_23sier.pdf

Uzupełnienie ZPORR:
pdf.gifPDFUzupełnienie ZPORR

Poradnik dla beneficjentów 2 Priorytetu ZPORR:
pdf.gifPDFPoradnik dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS ZPORR:
pdf.gifPDFKwalifikowalność wydatków w ramach 2 Priorytetu ZPORR

Generator Wniosków Aplikacyjnych:
http://www.mf.gov.pl/_files_/unia_europejska/simik/generator_3_1_1_2.exe

Wzór wniosku o dofinansowanie:
pdf.gifPDFWzor_wniosek_o_dofinansowanie_EFS_ZPORR_071206.pdf

Instrukcja instalacji Generatora:
pdf.gifPDFInstrukcja_instalacji.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku:
pdf.gifPDFInstrukcja_wypelniania_wniosku_EFS_ZPORR.pdf

Wskaźniki dla projektów w ramach ZPORR:
xls.gifXLSWskazniki_dla_projektow_ZPORR_110507.xls

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:
word.gifDOCWzór_umowy_o_dofinansow.doc