Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 3.4 ZPORR - II nabór 2006

STOWARZYSZENIE „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W OPOLU

jako jednostka, której Zarząd Województwa Opolskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5. i 3.4. ZPORR adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków ZPORR Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”
TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, ul. Sempołowskiej 1, 45-034 Opole,
Punkt Informacyjny i Przyjmowania Wniosków, w terminie:

  • od dnia 13 września do 27 września 2006 roku

w godzinach 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku)
Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 27 września 2006 roku, godz.15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Preferowane będą projekty, których rzeczowa realizacja zostanie zakończona do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: www.zporr.gov.pl
Informacje o programie znajdują się również na witrynie internetowej Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości: www.rif.opole.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.zporr.umwo.opole.pl

Pytania prosimy kierować na adres: e – mail: ,
lub telefonicznie pod numer: (0-77) 441 – 27 – 22.