Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie o naborze wniosków do Działania 2.5 ZPORR - II nabór 2006

STOWARZYSZENIE „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w Opolu jako jednostka, której Zarząd Województwa Opolskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.5. i 3.4. ZPORR adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 ZPORR na lata 2004-2006

 
Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu, ul. Sempołowskiej 1, 45-034 Opole,  Sekretariat, w terminie:

  • od dnia 30 czerwca do 21 lipca 2006 roku


w godzinach 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 21 lipca 2006 roku, godz.15.00.


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostała do zakontraktowania kwota wynosi: 986 666,66 PLN
Z tego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 740 000,00 PLN
I odpowiadająca im kwota środków z budżetu państwa 246 666,66 PLN

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działania 2.5 ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej MRR pod adresem: www.zporr.gov.pl

Informacje o programie znajdują się również na witrynie internetowej Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości: www.rif.opole.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego: www.zporr.umwo.opole.pl

Pytania prosimy kierować na adres: e - mail: ,
lub telefonicznie pod numer: (0-77) 441 - 27 - 22, 441 - 51 - 97