Dziś jest: 20-11-2018, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Ogłoszenie o naborze wniosków do Działania 2.3 i 2.4 ZPORR - nabór 2006

efs_logo.jpeg Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizujący zadania Instytucji Wdrażającej  Działania 2.3 i 2.4 ZPORR w Województwie Opolskim zlecone przez Samorząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/ZPORR/06 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Działań:

  • 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
  • 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać

  • od 1 marca do 31 marca 2006 r.


w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25 c,
w godz. 9.00 – 14.00, Punkt informacji o EFS, pokój 24.

Wszystkie wnioski powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać ze strony internetowej www.zporr.wup.opole . Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście.
Weryfikacja merytoryczna odbywa się podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP). Rozpoczęcie posiedzenia KOP zostało zaplanowane na  20 kwietnia 2006 r.
Szczegółowe informacje dla projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zasad rozpatrywania wniosków   o dofinansowanie zawiera „Uzupełnienie Programu ZPORR” dostępne na stronie internetowej www.zporr.wup.opole.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem telefonu: (077) 44 16 492,  (077) 44 16 599, e-mail: , .