Dziś jest: 19-11-2018, imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
www.zporr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.wup.opole.pl www.rif.opole.pl www.bzfe.opole.uw.gov.pl opolskie.pl Strona Główna

Wyniki naboru wniosków do Działania 3.5.2. ZPORR - nabór 2005

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków do poddziałania 3.5.2. "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który zakończył się 5 maja 2005 r., do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło 38 wniosków na kwotę ponad 18 816 tys. zł.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ponad 13 486 tys.zł.

Całkowita pula środków EFRR dostępna obecnie w woj. opolskim na sfinansowanie projektów złożonych do działania 3.5.2. wynosi ok. 2 mln zł (wielkość dostępnych środków może ulec zmianie w zależności od poziomu kursu Euro w okresie dokonywania płatności na rzecz beneficjentów).